startsidan    audiometri tympanometri rhinometri   tysta rum   O A E   yrsel
C A TEGNÉR AB
BOX 20003
161 02 BROMMA
08-564 822 00
info@categner.se

BÖCKER och CD-skivor

BÖCKER CD-skivor

Svensk talaudiometri
Tal i brus
HINT
Naurljud

Nordisk Lärobok i Audiologi
Hörapparatutprovning
Metodbok i praktisk hörselmätning
Handbok i hörselmätning
Handbok i praktisk OAE-mätning