tillbaka
C A TEGNÉR AB
BOX 20003
161 02 BROMMA
08-564 822 00
info@categner.se
Metodbok i praktisk hörselmätning
Metodbok i praktisk hörselmätning

är avsedd att användas vid utbildning av audionomer. Den bör dessutom kunna bli en viktig referenskälla för alla övriga yrkesgrupper inomhörselvården.

Metodbok i praktisk hörselmätning

har utarbetats av en arbetsgrupp som kallar sig SAME Svenska Audiologiska MEtodboksgruppen.

Gruppen är sammansatt av fem audionomer, tre tekniska och två medicinska audiologer, vilket borgar för att innehållet blivit föremål för ett mycket grundligt arbete.

Före slutbearbetningen har manuskripten varit utsänt på remiss till ett stort antal hörcentraler och andra audiologiska institutioner i landet. De metodbeskrivningar som representeras i boken har alltså goda förutsättningar att biddra till förbättrad hörselmätnng.

Hörselmätning i företagshälsovård och primärvård
är ett särtryck ur "Metodbok i praktisk hörselmätning" i pdf-format.
Acrobat READER behövs för att kunna läsa pdf-filer. Gratis på Adobes webbplats