tillbaka
C A TEGNÉR AB
BOX 20003
161 02 BROMMA
08-564 822 00
info@categner.se

HINT
Hearing in Noise Test
art 10-240

innehåll:
listor 1-25
övningslistor
kalibreringssignal

Tal i brus
enl Sahlgrenska sjukhuset
art 10-220

innehåll:
FB-lista 1-3-4-5-11-12
Spondélista 2-3-4
3-sifferlista 101-102
VEO lista 11-12-13-14
mer info
mer info  
Svensk talaudiometri
art 10-210

innehåll:
FB-lista1 t o m12
Spondélista 2-3-4
Hagerman lista 2 t o m11
Finsk talaudiometri lista 1 t o m 5
Hackat tal lista 13-14-15
Barndiskrimination
Barnspondéer
Naturljud
art 10-230

innehåll:
steg i trätrappor
gråtande baby
musik
skällande hund
trummor
sjungande fågel
kycklingar
påfyllning av glas
mer info  mer info