tillbaka
C A TEGNÉR AB
BOX 20003
161 02 BROMMA
08-564 822 00
info@categner.se
Handbok i hörselmätning

är avsedd för alla som i sitt arbete berörs av hörselmätningar, såväl genomförande som utvärdering och bedömning av mätresultat. Boken bör vara central för utbildning av och som referenskälla i det dagliga arbetet för audionomer, läkare, ingenjörer, pedagoger m fl.

Handbok i hörselmätning
har utarbetats av en arbetsgruppen SAME - Svenska Audiologiska MEtodboksgruppen, som även skrivit Metodbok i Praktisk Hörselmätning. Handbok i Hörselmätning är den logiska kompletteringen till Metodboken.

Metodboken beskrev hur metoderna ska genomföras medan Handboken tecknar bakgrund och förutsättningar, föreslår när de olika metoderna ska användas och beskriver hur resultaten ska tolkas.