startsidan    audiometri tympanometri rhinometri   tysta rum   O A E   yrsel
C A TEGNÉR AB
BOX 20003
161 02 BROMMA
08-564 822 00
info@categner.se

RhinoMetrics Rhinomanometer

SRE 2000, basenhet
som sammanbinder RhinoStream och RhinoScan
med PC, inklusive kabel för anslutning till värddator

broschyr

RhinoScan modul
effektiv akustisk rhinometri

Under de senaste tio åren har rhinometri blivit en etablerad metod vid rhinologisk forskning och praktik. Den digitala precisionen, enkelheten, hastigheten och icke-invasivitet är de främsta fördelarna. RhinoScan programvara möjliggör objektivt upptäckt och kontroll av både grad och lokalisation av förändringar.

broschyr
svensk korthandledning

RhinoStream modul
effektiv dynamisk rhinomanometri

Används ofta som stand-alone alternativt som supplement till akustisk rhinometri. Den ger en bättre förståelse för patientens subjektiva känsla av öppenhet.

broschyr

RhinoCycle modul
effektiv RhinoFlowmetri

Portabel, batteridriven enhet för långtidsregistrering av nasalt luftflöde utvecklad för att övervaka den nasala cykeln.

broschyr

˛