startsidan    audiometri tympanometri rhinometri   tysta rum   O A E   yrsel
C A TEGNÉR AB
BOX 20003
161 02 BROMMA
08-564 822 00
info@categner.se

Hörselscreening på nyfödda
ur Leif Hergils artikel

"Ny metod upptäcker medfödda
hörselnedsättningar


apparatur från Otodynamics

Läkartidningen nr 10 1999:

Viktigt om hörselscreening!

Medfödda hörselnedsättningar måste upptäckas tidigare än hittills för bästa språkliga utveckling hos barnen.

Hörselscreening behöver vara allmän, bara hälften av de hörselskadade barnen tillhör kända riskgrupper.

OAE-screening på BB är effektiv och ger möjlighet till snabbt insatt habilitering.
Detta är visat såväl internationellt som under svenska förhållanden.

Erfarenheterna från Universitetssjukhuset i Linköping visar att screeningen tas emot mycket positivt av föräldrar och berörd personal.

Tungt vägande amerikanska och europeiska konsensusuttalanden rekommenderar allmän nyföddhetsscreening av hörseln.

Bygg ut nyföddhetsscreeningen snabbt i Sverige, med lyhördhet för föräldrarnas behov av information och stöd!

Handbok i praktisk OAE-mätning av Jan Grenner

är en bok i A4-format som utgör en grundkurs i OAE-mätning boken tar även upp praktiska tips och har rikligt med illustrationer

för mer information, se "Böcker och CD-skivor"

˛