tillbaka
C A TEGNÉR AB
BOX 20003
161 02 BROMMA
08-564 822 00
info@categner.se

Handbok i praktisk OAE-mätning
av Jan Grenner
Handbok i praktisk OAE-mätning
är en bok i A4-format som utgör en grundkurs i OAE-mätning. Boken tar även upp praktiska tips och har rikligt med illustrationer.
INNEHÅLL:
programförklaring
översikt av otoakustiska emissioner
snabbtolkning av OAE
OAE-mätning med ILO88
ILO V5
Quickscreen
hur fungerar maskinen
datakunskap för nybörjare
att hämta och skriva ut data
FFT, SNR
repro, dB, mPa


prober
hörselgången och OAE
mellanöra och OAE
mellanörat
cochleär hörselnedsättning
retrocochleär hörselnedsättnng
stimulusproblem
brusiga mätningar
knappar att kunna hantera
att mäta vid olika stimulusnivåer

tonpip OAE
kontrollera menyinställningar
fullt i katalogerna
DP för ett frekvenspar, DP-gram
tillväxtkurva (growth rate)
ingenjörsjobb
neonatalscreening
riskbarnsundersökning
förskolebarn
utvecklingsstörda