tillbaka
C A TEGNÉR AB
BOX 20003
161 02 BROMMA
08-564 822 00
info@categner.se

Nordisk Lärobok i Audiologi
under redaktion av Stig Arlinger / NAS

Hörselsinnet är det sinne varmed människor uppfattar tal, musik, fågelsång, barnskrik, brandlarm och en mängd andra akustiska signaler från omvärlden. Audiologi är läran om hörseln i all dess komplexitet, omfattande medicinsk, teknisk och beteendevetenskaplig kunskap.

Denna bok är avsedd att täcka hela audiologins bredd för att tjäna som lärobok i yrkesutbildningar inom hörselvården och som referens för yrkesverksamma inom hörselvårdens och öronsjukvårdens olika personalkategorier.

Boken är skriven av ett stort antal specialister från de nordiska länderna under ledning av en redaktionskommitté och utges med samma innehåll i olika språkupplagor i de nordiska länderna. Utarbetandet av boken har bedrivits som ett projekt inom Nordiska Audiologiska Sällskapet, NAS, och också stöttats av Nordiska Ministerrådet och Oticonfonden.


INNEHÅLL
AKUSTIK
PSYKOAKUSTIK
SPRÅKLIG KOMMUNIKATION
HÖRSELSYSTEMETS UTVECKLING OCH GENETIK
ANATOMI OCH FYSIOLOGIi
HÖRSELMÄTNING
HÖRSELSKADOR
MEDICINSK BEHANDLING
TINNITUS
REHABILITERING
HABILITERING
BULLER
INTERNATIONELLA STANDARDER