tillbaka
C A TEGNÉR AB
BOX 20003
161 02 BROMMA
08-564 822 00
info@categner.se

Hörapparatutprovning av K Smeds och A Leijon m fl
En helt ny lärobok.........................

Intressant och faktafylld
med hela 352 sidor är den
ett försök att beskriva en
svensk "minimi-standard"
för det praktiska arbetet
med hörapparatutprovning.


INNEHÅLL

INLEDNING
Hörapparatutprovning - en del av hörselrehabiliteringen
En historisk överblick

TEORETISK BAKGRUND
Perceptuella konsekvenser av hörselskador
Hörapparatutprovningens akustik
Hörapparatutförande och hörapparatfunktioner
Signalbehandling i hörapparater
Mätning av hörapparaters elektroakustiska egenskaper
Principer vid hörapparatanpassning
Utvärdering av hörapparatutprovningen

PRAKTISKT GENOMFÖRANDE
Utredning och rehabiliteringsplanering
Val av hörapparat och öroninsats
Avtryckstagning
Preliminär hörapparatinställning
Hörselgångsmätning
Subjektiv kontroll vid preliminär hörapparatanpassning
Tränings- och utvärderingsperiod
Hörapparatjustering vid återbesök
Utvärdering och uppföljning

SPECIELLA PATIENTGRUPPPER
Hörapparatutprovning på barn
Personer med tidigare erfarenhet av hörapparat
Personer med enkelsidiga hörselnedsättningar
Patienter med grava hörselnedsättningar
Patienter med ledningshinder
Personer med tinnitus och hyperakusi

APPENDIX
Fallstudier
Akustiska definitioner och data
Hörapparatinställning
Referenser
Sakregister