startsidan    audiometri tympanometri rhinometri   tysta rum   O A E   yrsel
C A TEGNÉR AB
BOX 20003
161 02 BROMMA
08-564 822 00
info@categner.se

ARTIKLAR
författade av C A Tegnér

MONTERINGSANVISNINGAR
T-serien

T-bur svenska
T-hytt/T-cabin engelska
artikel 3 - Att läsa en kurva T-rum/T-room engelska
artikel 4 - Talaudiometri
artikel 5 - Den gåtfulla decibellen KURSMATERIAL
Dr Marie-Louise Barrenäs
Socialstyrelsens SK-kurs
för allmänpraktiker

sid 1-5
sid 6-10
sid 11-15

artikel 6 - Automatisk audiometri
artikel 7 - Hörseldiagnostik 1
artikel 8 - Hörseldiagnostik 2
artikeln "5 årtionden audiologi"
SÄRTRYCK ur "Metodbok i praktisk hörselmätning"
Hörselmätning i företagshälsovård och primärvård
pdf-dokument kräver
Adobe Reader (gratisprogram)