startsidan    audiometri tympanometri rhinometri   tysta rum   O A E   yrsel
C A TEGNÉR AB
BOX 20003
161 02 BROMMA
08-564 822 00
info@categner.se
Tegnérpriset utdelas för bäst framförda föredrag på
SMAF's Audiologisymposium vid Läkarriksstämman
2011 Henrik Smeds, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
2010 Elsa Erixon, Akademiska Sjukhuset
2009 Milijana Lundberg, Hörsel- och Dövverksamheten Borås
2008 Henrik Smeds, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
2007 Inger Uhlén, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
2006 Eva Carlsson-Hansén, Universitetssjukhuset Örebro
2005 Tatjana Tomanovic, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
2004 Eva Karltorp, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
2003 Claes Möller, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2002 Sigyn Zöger, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2001 Åsa Bratthall, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2000 Caterina Finizia, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
1999 Gerhard Andersson, Uppsala Universitet
1998 Helge Rask-Andersen, Akademiska Sjukhuset
1997 Göran Bredberg, Södersjukhuset
1996 Konrád Konrádsson, Universitetssjukhuset Lund
1995 Thomas Lunner, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
1994 Ann-Christin Jonsson, Karolinska Institutet
1993 Radi Jönsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
1992 Barbara Canlon, Karolinska Institutet
1991 Inger Uhlén, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge