tillbaka

C A TEGNÉR AB
BOX 20003
161 02 BROMMA
08-564 822 00
info@categner.s
e

 

 

 

 

 

 

 

 

  
T-buren

 är den minsta enheten
i vår serie tysta rum

Förutom att den är liten
är den förhållandevis lätt,
förhållandevis billig och
lätt att montera
och demontera.

Den är främst tänkt för
företagshälsovården.

yttermått:
95x105 cm, höjd 210

monteringsanvisning
datablad (eng)
med möbleringsskiss