tillbaka
C A TEGNÉR AB
BOX 20003
161 02 BROMMA
08-564 822 00
info@categner.se
Equinox AC440 klinisk audiometer, PC-baserad

inkluderar:

 • headset TDH
 • bentelefon B 71
 • patientsignal
 • talkbackmikrofon
 • monitorheadset "freestyletyp"
  med bommik
 • electretmik "mygga"
 • USB-kabel
 • separat tangentbord med
  svanhalsmik

tilläggsmoduler till AC440

 • MLD440 masking level difference
 • HF440 high frequency inkl Koss
 • HF440 high frequency inkl HDA400
 • MHA440 master hearing aid
 • HLS440 hearing loss simulator
 • MF440 multi frequency
AC 40 klinisk audiometer, ett avancerat kliniskt instrument
 • 2 separata kanaler
 • frekvensomfång 125-16000 Hz
  uppdelat i två omfång
  125 till 8000 Hz
  8000 till 16000 Hz
 • 1dB och 5dB attenuatorsteg
 • ton- och talaudiometri, Bekesy
 • automatisk tröskeltest
 • synkroniserad maskering
 • warble och pulsad ton.........


broschyr
svensk bruksanvisning
CE-manual AC40

AC 33 klinisk audiometer  
 • 2 separata kanaler
 • 11 frekvenser
 • 125 till 8000 Hz
 • 1dB och 5dB attenuatorsteg
 • talaudiometri och inbyggd speech score
 • luft, ben och talmaskering
 • Stenger tal och ton
 • Fowler loudness balance test
 • automatisk tröskeltest
 • warble och pulsad ton
 • fritt val mellan
  Narrow Band, Pink eller White noise
 • insticksmaskering..........