tillbaka
C A TEGNÉR AB
BOX 20003
161 02 BROMMA
08-564 822 00
info@categner.se
 
AUTOMATISKA SCREENING AUDIOMETRAR
 
broschyr

se även
diagnostiska/automatiska
audiometrar

 
 
Oscilla 930
 
nätdriven audiometer
med 11 frekvenser med möjlighet till uppkoppling mot dator och utskrift på A4 via dator