tillbaka
C A TEGNÉR AB
BOX 20003
161 02 BROMMA
08-564 822 00
info@categner.se
  AD 229 diagnostisk audiometer

AD229b broschyr
svensk bruksanvisning
CE-manual AD229b

AD229e broschyr
svensk bruksanvisning
CE-manual AD229e

 • 11 frekvenser 125 - 8000 Hz
 • -10 dB till 120 dBHL
 • luft, ben, tal
 • WN, NB och SN maskering
 • tal i fritt fält och tonaudiometri
 • 5dB och 1dB attenuator
 • TDH39 hörtelefonset
 • warble och pulsad ton
 • automatisk tröskeltest
 • SISI och Bekesy
 • Stenger och ABLB
 • ipsilateral maskering.....

  AD 226 diagnostisk audiometer

broschyr
svensk bruksanvisning
CE-manual AD226

 • 11 frekvenser 125 - 8000 Hz
 • -10 dB till 120 dBHL
 • luft- och benledning
 • WN och NB maskering
 • 5dB och 1dB attenuator
 • TDH39 hörtelefonset
 • warble och pulsad ton
 • automatisk tröskeltest
 • SISI och Bekesy
 • Stenger och ABLB.....