tillbaka  
C A TEGNÉR AB
BOX 20003
161 02 BROMMA
08-564 822 00
info@categner.se

två–rörs OAE-tips (T) art nr
T3E

två-rörs ellipsformad tip för 3 mm hörselgång, elliptisk ände, passar mycket små nyfödda
21–010
T4.5C
två-rörs ellipsformad tip för 4–5 mm hörselgång, elliptisk ände, passar små nyfödda
21–020
T5B två-rörs tip för 5.0 mm hörselgång,
passar de flesta nyfödda
21–025
T5.5B
två-rörs tip för 5.5 mm hörselgång,
passar de flesta nyfödda
21–030
T6.5B
två-rörs tip för 6.5 mm hörselgång,
passar stora nyfödda och barn upp till 1 års ålder
21–040
T8M
två-rörs svampformad tip för 8–8.5 mm hörselgång
(tidigare EXTRA LARGE), passar barn och små vuxna
21–050
T9M
två-rörs svampformad tip för 9–10 mm hörselgång,
passar de flesta vuxna
21–060
T11M
två-rörs svampformad tip för 11–12 mm hörselgång,
passar de flesta vuxna
21–061
T13M
två-rörs svampformad tip för 13+ mm hörselgång,
passar mycket stora öron
21–062
tre–rörs DPOAE-tips (C)
C4.5C
tre-rörs konisk tip för 4–5 mm hörselgång,
passar nyfödda
21–070
C5.5B
tre-rörs tip för 5.5 mm hörselgång,
passar nyfödda
21–080
R4.8S
rund/triangelhål, rak tip, för 4.8 mm hörselgång 21–087
R5.8B
rund/triangelhål, rak tip, för 5.8 mm hörselgång 21–088
R6.8B
rund/triangelhål, rak tip, för 6.8 mm hörselgång 21–089
C8M
tre-rörs svampformad tip för 8–8.5 mm hörselgång,
passar barn och små vuxna
21–090
R8M rund/triangelhål, svampformad tip, för 8 mm hörselgång 21–091
R9M
rund/triangelhål, svampformad tip, för 9 mm hörselgång 21–092
R11M
rund/triangelhål, svampformad tip, för 11 mm hörselgång 21–093
R13M
rund/triangelhål, svampformad tip, för 13 mm hörselgång 21–094
runda TE/DPOAE tips (R)
R9.5F
rund gul, skumtip för 9.5–10.5 mm hörselgång,
passar vuxna – för användning med enkanals och
tvåkanals prober för vuxna
21–095