tillbaka  
C A TEGNÉR AB
BOX 20003
161 02 BROMMA
08-564 822 00
info@categner.se

Transienta prober servicebara (1 kanal)
SNS: Servicable Newborn Single blå
(inkl 5-pack service kit)
15-115 5-pin
15-118 8-pin
SGS: Servicable General purpose Single brun
(inkl 5-pack service kit)
15-125 5-pin
15-125 8-pin
UGS: Servicable General purpose Single brun 15-130
ECP probe (endast Echocheck) 15-200
DP (transienta) prober* servicebara (2 kanaler)
SND: Servicable Newborn Double gul
DP+TEOAE) 8-pin
15-318
SGD: Servicable General purpose Double grå
(DP+TEOAE) 8-pin
15-328
*samtliga DP-prober är 8-pin och
kräver en adapter för 5-pin användning
tillhandahålls gratis