tillbaka
C A TEGNÉR AB
BOX 20003
161 02 BROMMA
08-564 822 00
info@categner.se
 
 MANUELLA SCREENING AUDIOMETRAR
GSI 18
Oscilla 910
nät- och/eller batteridriven
audiometer med 11 frekvenser
broschyr
nätdriven audiometer
med 11 frekvenser
datablad
svensk bruksanvisning