tillbaka
C A TEGNÉR AB
BOX 20003
161 02 BROMMA
08-564 822 00
info@categner.se
hjärnstamsaudiometer Eclipse med program EP 25

2 separata kanaler och möjlighet till

  • EcochG, ML, LL (P300, MMN etc)
  • Cochlear Implantat Stimulation
    (ext trig)
  • standardtillbehör
  • EarTone 3A instickstelefoner
  • svensk bruksanvisning
  • svensk korthandledning